Hacamat Kursuna bende katılabilir miyim ?

Sağlık Bakanlığı onaylı hacamat sertifikası nasıl alınır?

ÖNCELİKLE Sağlık Bakanlığı onaylı belgeye sahip hacamat uygulayıcı olabilmek için tabiplerin başvurduğu ( tıp doktoru veya diş hekimi olartak ) ve ülkemizde geçerli bir tıp fakültesi diplomanız olduğunu gösterir belgeniz olması şarttır.Bu uygulama için gerekli yasal bir zorunluluktur..

Bu konuda anlatıcı olup seminerlerde konuşmacı olmak için ise, uygulamalı eğitim olmadığı sürece tüm getet’lar konusu ve hacamat bilgilendirme seminerlerinde konuyu anlatabilecek eğitmen anlatıcı olabilir. yasanın öngördüğü uygulamalı eğitim kurumlarında ise, normal eğitmenlikler sadece ATT, Fzt veya biyolog olmaları gerektiği yönündedir.Bu Sağlık Bakanlığı Uygulamalı Hacamat ve uygulamalı sülük sertifikalı eğitim kurslarında ”teorik eğitim süresi 26 saat, pratik eğitim süresi 14 saat olmak üzere toplam 40 saattir”ifadeleri yer almaktadır.

Bu durumda doktor olmayan hacamat yapabilir mi?

Bakıldığında hacamat uygulama tedavisi bir nevi cerrahi müdahaleşeklindedir. Hacamat uygulama tedavisi nin Kime ve nasıl yapılacağı tüm tedavi metodlarında olduğu gibi doktor tarafından belirlenmesi ana esastır.Bu durumda uygulamayı, doktorun yada doktor kontrolünde sağlık personellerinin yapması gerektiği aşikardır..

Peki bu durumda Getat eğitimini kimler alabilir?

Uygulamalı eğitim Kurslarına kimler katılabilir?sorusu çokça sorulurken, (örneğin; homeopati için diş hekimleri ve eczacılar; hipnoz için diş hekimleri ve klinik psikologlar; sülük, kupa, ozon, mezoterapi, akupunktur, proloterapi, fitoterapi için diş hekimleri; müzikterapi için müzik lisans mezunları ve sağlık meslek mensupları vb) katılımına izinli olduğu görülmekte.

Peki Getat ne demektir, neyi ifade eder ?

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) farklı kültürlerin inanış ve teorilerine dayanarak fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, hastalıkları teşhis etme ve tedavi etme gibi sağlığın idamesi için kullanılan bilgi, beceri ve uygulamaların tamamıdır.