Hacamat kursu ve hacamat eğitimi haberleri

Google’den takip ettiğimizde hacamat kursu, hacamat dersi, hacamat tedavisi,hacamat eğitimi başlığıyla yüzlerce haberin yer aldığı görülmekte..

Uygulamalı hacamat eğitimi kursları adı altında neler var diye baktığımızda görülüyor ki Hacamat tedavisi uygulayabilecek olan kişilerin öncelikle tıp doktoru ve diş hekimi olmasının yanı sıra yine bu kişilerinde SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI Uygulamalı Hacamat ve Sülük kurslarına gitmesi gerektiğidir.

Başta tıp doktoru olmak üzere her türlü sağlık sektörü personeli kategorisinde gözüken hemşireler , ebeler ve sağlık teknisyenleri ve konuya ilgi duyanlar bu konuda bilgi edinmek için hacamat ve sülük konusunda bilgi edinebileceği adreslerini google’den edindikleri bu seminerlere katılmaktadırlar.

Bu bilgilendirme seminerlerinde yasanın öngördüğü şekilde sadece uygulamalı eğitimlerin doktor ve diş hekimleri tarafından hacamat kurslarına yazılarak sağlık bakanlığı onaylı hacamat uygulama sertifikalarının alınabilmesi sonrasında UYGULAYICI olabilecekleri bu toplantılarda kendilerine anlatılmaktadır.

Bilimsel Hacamat Derneği bünyesinde de bir iç organizasyon olarak oluşturulan HACAMAT AKADEMİSİ’de derneğin ana amaçları doğrultusunda GELENEKSEL TIP KONUSUNA ilgi duyanları yasaya atıfta bulunarak uyarmakta ve meraklarının gidermesine yardımcı olmaktadır.