Hacamat Kursu Nerede Var ? SORUSUNA CEVAPLAR..

İsmek eğitim kurumunda hacamat kursu var mı? Hacamat Kursu Nerede Var ? sorularına onlarca tanıtımlarda bulunan adreslerde hacamat kursu olduklarını ve iddialı bir şekilde hacamat eğitimi verdiklerini ifade eden yerlerin olduğu görülmekte.

Hacamat Sertifikasını Kimler Alabilir ? SORUSUNA CEVAPLAR..

Hacamat kursu olduklarını ve bu hacamat eğitimi almak amacıyla bu hacamat kursuna katılmak isteyen herkesin Hacamat Uygulama Eğitmeni olabileceği yazılanlarda dikkat çekerken, normal eğitmenlik için ise sadece ATT, Fzt veya biyolog olmaları gerektiği ifade edilmektedir.. Busayılan sağlık meslek gruplarının dışında güzellik uzmanları, masaj uzmanları da açık olan bölgeler için hacamat kurslarına başvuruda bulunabilecekleri ifadelerine yer verildiği görülmekte.

Sağlık Bakanlığı onaylı hacamat sertifikası kimler alabilir? SORUSUNA CEVAPLAR..

Bu soruya verilecek cevabı da shgmgetatdb.saglik.gov.tr adresinden https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/ uzantılı dosyadan kupa uygulaması sertifikalı program standardı başlıklı yasal olarak uyarıcı yazıdan öğrenmek mümkündür.

Buna verilecek cevap öncelikle tıp doktoru ve diş hekimi olma mezuniyet belgesi ile beraber Sağlık Bakanlığı Onaylı Kupa Uygulaması Sertifikalı Eğitim programı düzenleyen GETAT EĞİTİM MERKEZLERİNE başvurmak ve bu eğitimleri tamamlamak suretiyle HACAMAT UYGULAYICISI ( KUPA UYGULAMA ) yetkisine olabilirsiniz.

KUPA UYGULAMASı SERTİFİKALl EGİTiM PROGRA;\II STANDARDLARININ AMACI VE ESASLARI AŞAĞIDADIR.
ı. EĞiTiMiN ADI
Kupa Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı

 1. EĞiTiMiN AMACı
  Bu eğitim programının amacı, kupa uygulaması yapacak tabiplere ve kendi alanında olmak üzere diş
  tabiplerine bu uygulamaları etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerini sağlayacak yeterliklerini
  kazandırmaktır.
 2. EĞiTiMiN HUKUKi DAYANAĞI
  Bu eğitim programının uygulanmasında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır.
  ı. 663 sayılı KHK,
 3. 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan” Sağlık Bakanlığı Sertifikalı
  Eğitim Yönetmeliği”,
 4. 27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
  Uygulamaları Yönetmeliği”.
 5. EĞiTiM iLE iLGiLi TANıMLAR
  Kupa Uygulaması: Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan kuru kupa
  uygulaması ile belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak
  kanın alındığı yaş kupa uygulamasıdır.
 6. Uygulama Merkezi: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip veya diş tabibi sorumluluğunda ilgili
  yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve araştırma hastanesi, tıp fakültesi veya
  dişhekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde kurulan ve bakanlıkça
  yetkilendirilmesi halinde eğitim verebilecek merkezdir.
 7. Uzaktan Eğitim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı yer ve zamanda olduğu, ders içeriklerinin
  aktarımı ve etkileşimin bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir.
  Asenkron Eğitim: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğretim
  faaliyetleridir.
  Senkron Eğitim: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleridir.

Bu kurallar çerçevesinde bakıldığında on-line hacamat kursu imkanı ile de yasanın işaret ettiği hacamat ve sülük eğitimi veren merkezlerden katılımda bulunup sağlık bakanlığı onaylı hacamat uygulama sertifikasını koşulları yerine getirmek koşuluyla alabilirsiniz..