HACAMAT EĞİTİMİ ve HACAMAT KURSU için Uygulamalar ve eğitimler ile ilgili resmi bilgilere nereden ulaşabilirim?

Uygulamalar ve eğitimler ile ilgili resmi bilgilere nereden ulaşabilirim? sorusuna alacağınız cevap aşağıdaki şekilde olacaktır.
• – Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için resmi ve en güvenilir kaynak Sağlık
Bakanlığı`nın ilgili dairesine ait web sayfasıdır.
www.getatportal.saglik.gov.tr

Alınan sertifikanın geçerlilik süresi ne
kadardır?
• – Sertifikaların geçerlilik süresi tescil tarihinden başlamak üzere (kurs bitiş tarihinden değil) 7 yıl olup
yedi yıl sonunda Sağlık Bakanlığı`na yenileme için başvuru yapılması gerekmektedir. Sertifika yenileme
kriterleri her bir sertifika için ilgili eğitim kriterinden yayınlanmış olup genel olarak bilimsel toplantıların
takibi veya sertifikanın aktif olarak kullanılması veya ilgili alanda bilimsel yayınlar vb kriterler ile süresi içinde bakanlığa yenileme için başvuru yapılması şeklindedir.
Bu şartlardan birini sağlamayan sertifika sahiplerinin ise süresi içinde başvurularına istinaden sertifika yenileme sınavına katılması gerekir

Ancak HACAMAT akademisi bilgi platformunun düzenlemiş olduğu hacamat bilgilendirme seminerlerinin bu bahse konu olan eğitimler ile alakalı bir seminer olmadığı gibi bu katılımcılara bu toplantıların Hacamat Akademisi seminerleri olarak Bilimsel ve Tamamlayıcı Tıp Derneği organizasyonunda Tüm Türkiye’de  HACAMAT ve SÜLÜK seminerleri düzenleyerek en doğru bilgileri verme amacı taşıdığı da deklare ediliyor.

Hacamat Akademisi diğer hacamat kursu, hacamat eğitimi veya sülük kursu, sülük eğitimi adı altında uygulamalı hacamat eğitimi sertifikası ve uygulamalı sülük eğitimi sertifikası verdiğini iddia eden ve adresi belli olmayan hiçbir kurum ve kişilerle bağı yoktur. Hacamat Akademisi kendi alanında doğru bilgi verme platformu olarak  düzenlediği seminerleriyle bağımsız bir oluşumdur.

HACAMAT AKADEMİSİ düzenlediği ortak BİLGİLENDİRME seminerleri sonrasında KATILIMCILARINA seminer ritüellerine uygun katıldıklarını gösterir belge de veriyor.. Katılım Belgeleri Resmi Gazete yayınlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamındaki  (04 ŞUBAT 2014 tarihli ve 28903 sayılı) belge değildir. Bu seminer programlarının konusu GETAT uygulamalarına ilgi duyan başta hekimler olmak üzere mesleki sağlık profesyonellerini genel olarak bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu ortak katılımlı bilgilendirme seminerleri Sağlık Bakanlığı onaylı  değildir ve mevcut mesleki yetkilere ilave zorunlu sertifikalı eğitim olmayıp herhangi bir yetki kazandırmaz.