GETAT – Tamamlayıcı Tıp Nedir?

HACAMAT VE SÜLÜK TEDAVİSİ UYGULAMALARI GETAT MIDIR ?

Geçmiş eski çağlara baktığımızda insanlar, kendi yaşamlarını etkileyen hastalıklardan korunmak için ve onları tedavi edebilmek için doğadaki doğal bitkilerden, hayvansal maddelerden, madenler ve şifalı sular ile dinsel görünümlü tedavi yöntemleri gibi birçok yollar denemişlerdir..Genel olarak baktığımızda Tamamlayıcı tıp nedir sorusuna; bu geleneksel metotlarla tedavi şekli TAMAMLAYICI TIBBIN tamda kendisini anlatmaktadır.

Günümüzde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, modern tıbba alternatif yöntemler olarak sunulduğu tezi de ağır basmaktadır.

Halbuki günümüzde tamamlayıcı tıp, konusunun uzmanı hekimlerce gerçekleştirilen, modern tıp yöntemleri ile beraber kullanılan çeşitli tedavi yöntemlerini içermektedir. Ülkemizde de bakıldığında kanunu olmayan ve yönetmeliklerle düzenlenen bu GETAT-TAMAMLAYICI TIP yöntemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından yapılması şartının getirilmesinin  hastaya ve hastalığa bütüncül yaklaşım  içinde batı tıbbının bilgisinin de harmanlanarak sonuç getirici tedavi eldesi imkanı da yaratmak için olduğu ifade edilmektedir..

GETAT-TAMAMLAYICI TIP yöntemleri tıbba alternatif olmayıp birçok tedavi yönteminin modern batı tıbbının içinde de yer aldığı görülür ..

GETAT-TAMAMLAYICI TIP yöntemlerine baktığımızda modern tıp ile birlikte uygulanabilecek olan birçok bilimsel tıp yöntemleri yanında, integratif tıp ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerinin olduğu görülmekte..modern batı tıbbı ile tamamlayıcı tıp ile beraber özdeşleşen bazı uygulama sahaları sırasıyla; Biyofrekans- Biyorezonans-Tıbbi Ozon Tedavisi-Nöral Terapi- Akupunktur-Homeopati- Manyetik Alan Tedavisi-Aile Dizimi-Psikoterapi-Hipnoz-Mezoterapi / Proloterapi-Manuel Terapi, Osteopati, Chiroterap-Kinezioloji, O-Ring Test ve Fitoterapi vb. gibidir

GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP ( GETAT ) ile alakalı sorularınızın cevabını Bilimsel Hacamat ve Tamamlayıcı Tıp Derneği’nin oluşturduğu”GETAT BİLGİ PLATFORMU / AKADEMİKGETAT ” seminerlerinden sizlerde katılımda bulunarak öğrenebilirsiniz..

AKADEMİKGETAT iletişim : 0532 456 2066

HACAMAT AKADEMİSİ iletişim : 0532 456 2066