Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, ikincisi 24-27 Nisan 2019’da..

Saygıdeğer Emine ERDOĞAN Hanımefendi’den:Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, ikincisi 24-27 Nisan 2019’da..

lazy_placeholder
İlkini, 19-22 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, ikincisini 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde yine İstanbul’da yapmak üzere yoğun hazırlıklarını sürdürüyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde ve paydaş kurumların desteği ile düzenlenen kongre, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bilimsel bir zemine oturtulması hedefini taşıyor.

Geçtiğimiz yıl, ulusal ve uluslararası alandan yoğun bir katılımla, başarılı bir şekilde yapılan kongrenin bu yıl ki temel hedefi, dünyanın en önemli sağlık sorunlarını teşkil eden kronik hastalıklarda GETAT’ın yerinin tespit edilmesi olacak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün modern sağlık sistemlerini güçlendirmek üzere teşvik ettiği GETAT’ın, insanlığın bu büyük sorununa getirdiği yaklaşımlar ele alınacak.

İnsanlık tarihi kadar eski tedavi metodlarını, bilimsel çalışmalarla harmanlayarak günümüze taşımak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur.

Her yıl yeni bir yaklaşımla yapılması planlanan bu kongrelerin sonunda, kongre sonuç raporunun işlevsel hale getirilmesini amaçlıyoruz. Hakemli bir dergi başta olmak üzere çeşitli yayınlarla GETAT literatürü için kaynakça oluşturulmasını hedefliyoruz. Eğitim kurumları arasında işbirlikleri sağlanarak bu büyük bilgi birikiminin sağlam zeminlere oturtulması, kongrenin beklentileri arasında yer alıyor. Aynı şekilde doğa turizmi, sağlık turizmi ve diğer entegre turizm faaliyetleri ile bu çabaların uluslararası bir çehre kazanması amaçlanıyor.

Binlerce yıllık geçmişe dayanan Anadolu Tıbbı’nın tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir marka haline gelmesi de, en büyük arzularımızdandır.

Sadece hastalıkların tedavisi için değil, hastalıklardan korunmak, sağlıklı yaşamak için de ihtiyaç duyduğumuz GETAT yaklaşımları, bu yıl daha zengin bir içerik ile ele alınacak. Alanın uzmanlarının yanısıra toplumun tüm kesimlerine de hitap edecek olan kongre, bu yıl da çok sayıda uluslararası biliminsanına ev sahipliği yapmayı bekliyor.

Emek verenlere, katkı sunanlara kalbi şükranlarımı sunuyor, kongreye katılacak misafirlerimize yeniden hoşgeldiniz demek istiyorum.

Emine Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı Eşi

lazy_placeholder
2018 yılında da başarı ile gerçekleştirilen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne KONGRE ONURSAL BAŞKANLIĞI ile büyük güç verip sahiplenicilik yapan Saygıdeğer Emine ERDOĞAN Hanımefendiye; Bilimsel Hacamat ve TAMAMLAYICI Tıp Derneği ve Hacamat Akademisi ile Tamamlayıcı Tıp Camiası da ayrıca MİNNETLERİNİ ifade eder..