Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında HACAMAT KURSU-Eğitimi-Semineri Fiyatı 2018-2019

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında eğitim vermek üzere
yetkilendirilmiş merkezlerin Eğitim ücreti aşağıdaki gibidir:

Eğitim Tavan Ücretleri
Güncelleme Tarihi: 14/07/2018

Türkiye’de HACAMAT KURSU-Eğitimi-Semineri Fiyatı 2018-2019:
1 Temmuz-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Eğitim Ücret Tavanları aşağıdaki gibidir ..2019 yılı geçerli olacak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Eğitim Ücret Tavan bilgileri açıklandığında duyurulacaktır.

Türkiye’de HACAMAT KURSU-Eğitimi-Semineri Fiyatı 2018-2019 yılı bilgileri..Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları alanında verilen eğitimlerin hukuksal dayanağı
27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı resmi gazetede yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları yönetmeliğinin Eğitim başlıklı 12. Maddesinin yaptığı atıf ile 04.02.2014 Tarihli Resmi
Gazete ‘de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında eğitim vermek üzere
yetkilendirilmiş merkezlerin Eğitim ücreti başlıklı 9. Maddesinin (2) bendidir.

Eğitim Alanının Adı/Eğitim Alacaklar/Saat Eğitim Süresi Kişi başı ücret tavanı (TürkLirası)
(1 Temmuz 2018-31 Aralık 2018)
Akupunktur Sertifikalı Eğitimi
/(Tabipler) 500 14.743
Akupunktur Sertifikalı Eğitimi /(Diş
Tabipleri) 450 13.268
Fitoterapi Uygulaması Eğitimi
/(Tabipler) 280 8.256
Fitoterapi Uygulaması Eğitimi/ (Diş
Tabipleri)/ 215 6.339
Sülük Uygulaması Eğitimi / (Tabipler
ve Diş Tabipleri) 60 1.769
Kupa Uygulaması Eğitimi /(Tabipler
ve Diş Tabipleri) 40 1.179
Hipnoz Uygulaması
Eğitimi/(Tabipler) 200 5.897
Hipnoz Uygulaması /(Diş Tabipleri
ve klinik psikologlar) 160 4.718
Mezoterapi Eğitimi /(Tabipler) 128 3.774
Mezoterapi Eğitimi / (Diş Tabipleri) 50 1.474
Ozon Uygulaması Eğitimi/(Tabipler) 120 3.538
Ozon Uygulaması Eğitimi /(Diş
Tabipleri) 60 1.769
Klasik Homeopati Eğitimi/ (Tabipler
ve DişTabipleri) 350 10.320
Klasik Homeopati Eğitimi
/(Eczacılar) 210 6.192
Klinik Homeopati Eğitimi /(Tabipler
ve Diş Tabipleri) 350 10.320
Apiterapi Eğitimi/ (Tabipler)
80 2.359
Proloterapi Eğitimi/ (Tabipler)
120 3.538

Alınan kaynak:Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı sitesi(http://getatportal.saglik.gov.tr)..

Ayrıca sağlık alanında olup geleneksel tıp alanındaki çalışmaları merak edenler; Hacamat Akademisi, Bilimsel Hacamat Derneği ve Hacamat Bilimi Haber Portalı ile beraber düzenlenen bilgilendirme seminerlerine katılıp bilgi edinebilirler : 0532 456 2066..

Bilgilenme sonrası Hacamat-SÜLÜK SEMİNERİ KATILIM SERTİFİKALARINI,  seminerler ve bilgilendirme toplantıları sonrasında bu etkinlikleri sağlayan ÖZEL kurumlardaki SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM SERTİFİKASINA SAHİP tıp doktorları ve diş tabipleri TARAFINDAN alabilirsiniz…

Hacamat Akademisi, Bilimsel Hacamat Derneği ve Hacamat Bilimi Haber Portalı ile beraber il il tüm TÜRKİYE’de bilgilendirme seminerlerine devam ediyorlar : 0532 456 2066..

Özellikle Tıbbi Hacamat ve sülük bilgilendirme TOPLANTILARI sonrası; gerekli bilgilerle, pratik gözlemlere nezaret edenler  SEMİNER KATILIM ve izleme BELGESİ almayı hak edebilirler..Bilimsel Hacamat Derneği destekli, Hacamat Akademisi ve Hacamat Bilimi Haber Portalı’nın bilgilendirme amaçlı Seminerlerine KATILIM için TEL : 0532 456 2066