Hacamatın Tarihçesi- Milattan önce hacamat

Hacamatın Tarihçesi
Milattan önce hacamat

MÖ.3000’li yıllar – Ebers papyrus adlı kaynakta hacamatın faydaları anlatılmaktadır.

MÖ. 1000’li yıllar – Arkeolojik kazılarda Çin’de hacamat yapıldığı ispatlandı.

MÖ. 400’lü yıllar – Modern Tıbbın kurucusu Hipokrat hacamatı kullanmış

Milattan sonra hacamat
500’lü yıllar – Hz. Peygamber: “Tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı hacamattır”

1000’li yıllar – İspanya Endülüs’te İslam Tıp alimi Ebul kasım El Zahravi özel hacamat bıçağı tasarladı ve kullandı.

1600’lü yıllar – Napolyan Bonapart, hem kendisi hem de askerleri için yılda ondan fazla kez hacamat ve sülük uygulaması yaptırdı.

1600-1800’lü yıllar –Osmanlıda saraydan sıradan vatandaşa kadar her vatandaş yılda 3-4 kez hacamat yaptırırdı.

Bu yıllarda dünyada en fazla hacamat yapılan ülke Osmanlı Devletinden sonra ABD idi.

1833 – Thomas Mapleson ABD’de “A Treatise of the Art of Cupping” adlı kitabı yazdı

1834 – “Boston Medical Surcery” adlı dergide hacamatla ilgili bir çok makale yayınlandı.

1900 – Stalin başta olmak üzere pek çok Rus çarı hacamat yaptırdı.
kaynak:Prof.Dr.Salih KUK’un Web Sayfası

internette geleneksel tıp ile ilgili sorgulamalarda altın kelime ve cümleler sırasıyla şöyledir

Hacamat Dersi, Hacamat Eğitim, HACAMAT EĞİTİMİ, HACAMAT KURS, Hacamat Kursu, Hacamat seminer, hacamat semineri, Hacamat sertifika, HACAMAT SERTİFİKASI, HacamatDersi, HACAMATEĞİTİMİ, hacamatkurs, hacamatkursu, Hacamatseminer, hacamatsemineri, Hacamatsertifika, hacamatsertifikasi, sülük hacamat kursu, Sülük Hacamat seminer, sülük hacamat semineri, Sülük Hacamat sertifika, sülük hacamat sertifikasi, sülükhacamatkursu, SülükHacamatseminer, sülükhacamatsemineri, SülükHacamatsertifika, sülükhacamatsertifikasi, Türkiye’de Tamamlayıcı Tıp konusu ile ilgili seminerler