HACAMAT ve TAMAMLAYICI TIP nedir.? Nasıl Öğrenilir HACAMAT AKADEMİSİ’nde.

HACAMAT AKADEMİSİ BİLİMSEL SEMİNER-EĞİTİM ve KURS için Tel: 0532 456 2066
TAMAMLAYICI Tıp’da BAŞTA Kupa uygulaması (Hacamat),Sülük,Akupunktur,  Hipnoz,  Fitoterapi, Refleksoloji, Homeopati, Osteopati, Ozon, Apiterapi, Proloterapi, Larva, Müzikterapi,Mezoterapi, gibi yöntemler kullanıyor. HACAMAT ve TAMAMLAYICI TIP nedir.? Nasıl Öğrenilir HACAMAT AKADEMİSİ’nde…Tel: 0532 456 2066
Sağlık Bakanlığı’da ilaç bağımlılığını en aza indirmek ve Tamamlayıcı Tıp’ı yaygınlaştırmak için yeni yollara imkan yaratıyor.
Türkiye’de Geleneksel Tamamlayıcı Tıp ilk uygulama merkezi yaklaşık 3 sene önce Sakarya’da açıldı.Sakarya’daki poliklinikte hacamat olarak bilinen kupa uygulaması, sülük, akupukntur, proloterapi uygulaması ile toplam 4 uygulama yapılıyor. Kısa süre önce açılmasına rağmen büyük ilgi gören Tamamlayıcı Tıp’ın hastaları da her geçen gün artıyor.

HACAMAT ve TAMAMLAYICI TIP nedir.? Nasıl Öğrenilir HACAMAT AKADEMİSİ’nde…Tel: 0532 456 2066
“Geleneksel Tamamlayıcı Tıp, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde kullanılan farklı kültürlere özgü; teori, inanç ve tecrübelere dayalı izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünü olarak tarif ediliyor.

HACAMAT ve TAMAMLAYICI TIP nedir.? Nasıl Öğrenilir HACAMAT AKADEMİSİ’nde…Tel: 0532 456 2066
Geleneksel Tamamlayıcı Tıp tabi eski uygulamalar, tarihinden de anlaşıldığı gibi; eski teori, inanç ve terimlere dayalı uygulamalar. Ama Türkiye’de 27 Ekim 2014 tarihini sağlıkta yeni bir sayfanın açıldığı zaman olarak söylenebilir. O tarihte Sağlık Bakanlığınca, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp yönetmeliği yayınlandı.”diye konuşan ilgililer bu yönetmelik ile 15 tane yöntem ve usulü Tamamlayıcı Tıp olarak tanımlandı. ..

HACAMAT ve TAMAMLAYICI TIP nedir.? Nasıl Öğrenilir HACAMAT AKADEMİSİ’nde…Tel: 0532 456 2066