GETAT Sertifikalı 2019 Yılı 1. Dönem Kişi Başı Eğitim-kurs Ücret Tavanları hk.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sertifikalı Eğitim-kurs Kişi Başı Ücret Tavanları Hakkında Duyuru..

27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı resmi gazetede yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları yönetmeliğinin Eğitim başlıklı 12. Maddesi gereğince; 04.02.2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezlerin Eğitim ve kurs ücreti başlıklı 9. Maddesinin (2) bendi gereğince;

Standardı yayımlanmış olan sertifikalı eğitim programlarının kişi başı eğitim ücret tavanı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Kişi başı eğitim-kurs ücretleri, belirlenen tavan ücretini aşmamak koşuluyla eğitim verme konusunda bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri tarafından eğitim başlamadan önce kursiyerlere bildirilmektedir.

Açıklanan tavan ücretler 8 Ocak 2019- 1 Temmuz 2019 Dönemini kapsamaktadır.

Eğitim Alanının Adı/Eğitim Alacaklar/Saat Kişi başı ücret tavanı
(8 Ocak 2019-15 Temmuz 2019 Dönemi)
Akupunktur Sertifikalı Eğitimi /(Tabipler)/
(500)
16.325 Türk Lirası
Akupunktur Sertifikalı Eğitimi /(Diş
Tabibi)/(450)
14.692 Türk Lirası
Fitoterapi Uygulaması Eğitimi /(Tabipler)/
(280)
9.142 Türk Lirası
Fitoterapi Uygulaması Eğitimi/ (Diş
Tabipleri)/ (215)
7.020 Türk Lirası
Sülük Uygulaması Eğitimi / (Tabipler ve Diş
Tabipleri) / (60)
1.959 Türk Lirası
Kupa Uygulaması Eğitimi /(Tabipler ve Diş
Tabipleri) / (40)
1.306 Türk Lirası
Hipnoz Uygulaması Eğitimi/(Tabipler)/(200) 6.530 Türk Lirası
Hipnoz Uygulaması /(Diş Tabipleri ve klinik
psikologlar)/ (160)
5.224 Türk Lirası
Mezoterapi Eğitimi /(Tabipler)/ (128) 4.179 Türk Lirası
Mezoterapi Eğitimi / (Diş Tabipleri)/ (50) 1.633 Türk Lirası
Ozon Uygulaması Eğitimi/(Tabipler)/(120) 3.918 Türk Lirası
Ozon Uygulaması Eğitimi /(Diş
Tabipleri)/(60)
1.959 Türk Lirası
Klasik Homeopati Eğitimi/ (Tabipler)/(350) 11.428 Türk Lirası
Klasik Homeopati Eğitimi /(Diş Tabipleri)/
(350)
11.428 Türk Lirası
Klasik Homeopati Eğitimi /(Eczacılar)/(210) 6.857 Türk Lirası
Klinik Homeopati Eğitimi /
(Tabipler ve Diş Tabipleri)/(350)
11.428 Türk Lirası
Apiterapi Eğitimi/ (Tabipler)/(80) 2.612 Türk Lirası
Proloterapi Eğitimi/ (Tabipler)/ (120) 3.918 Türk Lirası
Refleksoloji Eğitimi /(Tabipler)/(64) 2.090 Türk Lirası
Larva Uygulaması Eğitimi / (Tabipler)/(60) 1.959 Türk Lirası
Osteopati Eğitimi (Tapibler)/(1000) 32.649 Türk Lirası
Müzikterapi Eğitimi /
(Sağlık Meslek Mensupları)/(205)
6.693 Türk Lirası
Müzikterapi Eğitimi/
(Müzik Meslek Mensupları)/ (185)
6.040 Türk Lirası
Müzikterapi Eğitimi/
(Hem Sağlık Hem Müzik Meslek
Mensupları)/ (160)
5.224 Türk Lirası

Bahse KONU SAĞLIK BAKANLIĞI Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sertifikalı Eğitim PROGRAMLARI’nın dışında GETAT başlıklı tamamlayıcı tıp konularını merak edenler ayrıca var olan özel Bilgilenme seminerlerine katılımda bulunarak sorularının cevaplarını da bulabilirler.

İşte tamda bu amaçla bilgilendirme seminerlerini Bilimsel Hacamat ve Tamamlayıcı Tıp Derneği desteğinde gerçekleştiren HACAMAT AKADEMİSİ de karşımıza çıkan bu özel kuruluşlardan..

HACAMAT AKADEMİSİ il il Hacamat bilgi  SEMİNERLERİ aşağıdaki illerde muntazam olarak her ay gerçekleştiriliyor.

istanbul Hacamat semineri, Ankara Hacamat semineri, izmir Hacamat , Bursa Hacamat , Kocaeli Hacamat , Samsun Hacamat , Konya Hacamat , Malatya Hacamat , Mardin Hacamat, Kayseri Hacamat , Adana Hacamat , Diyarbakır Hacamat, Antalya Hacamat, Aydın Hacamat , istanbul Hacamat , istanbul Hacamat , Sivas Hacamat İSTANBUL-Hacamat seminerleri..

HACAMAT AKADEMİSİ’nden il il Hacamat SEMİNERLERİ..

istanbul Hacamat , Ankara Hacamat , izmir Hacamat , Bursa Hacamat , Kocaeli Hacamat , Samsun Hacamat , Konya Hacamat, Malatya Hacamat , Mardin Hacamat , Kayseri Hacamat, Adana Hacamat , Diyarbakır Hacamat , Antalya Hacamat , Aydın Hacamat , istanbul Hacamat , istanbul Hacamat , Sivas Hacamat , Hatay Hacamat , Eskişehir Hacamat, Hatay Hacamat , Rize Hacamat , Bandırma Hacamat , Manisa Hacamat , Hatay Hacamat  , Eskişehir Hacamat , Hatay Hacamat  , Rize Hacamat , Bandırma Hacamat , Manisa Hacamat  seminerleri ve diğer illerdeki bilgilenme toplantıları sırasıyla gerçekleştiriliyor

Ayrıca internet ortamı ve sosyal medya mecralarında sırasıyla şu kelimereden arama yapmanız hsalinde birçok getat konulu bilgiye sizi götüren altın kelimeler olarak önem taşır. SIRASIYLA Tıbbi hacamat seminer fiyatı fiyatları, geleneksel hacamat seminer fiyatı fiyatları , kuru hacamat seminer fiyatı fiyatları, yaş hacamatseminer fiyatı fiyatları , haccam, haccame, hacamat doktoruseminer fiyatı fiyatları, hacamat merkeziseminer fiyatı fiyatları, hacamat rehberi seminer fiyatı fiyatları, hacamat terapiseminer fiyatı fiyatları, hacamat ve sülük terapi seminer fiyatı fiyatları , hacamat hastanesi seminer fiyatı fiyatları, hacamat uygulama semineri fiyatı fiyatları, tıbbi hacamat ve sülük tedavisemineri  fiyatı fiyatları, tıbbi sülüksemineri fiyatı fiyatları, sülük fiyatlar  fiyatı fiyatları,tıbbi sülük tedavisi semineri fiyatı fiyatları, hacamat fiyatları  fiyatı fiyatları, hacamat uygulama fiyatları semineri fiyatı fiyatları, hacamat fiyatları  fiyatı fiyatları, hacamat ders fiyatlarıseminer fiyatı fiyatları, hacamat sertifika fiyatları seminer fiyatı fiyatları, hacamat semineri fiyatları fiyatı fiyatları, tıbbi sülük tedavisi semineri fiyatı fiyatları GİBİ kelime ve hacamat ile ilgili cümleler bu alandaki sosyal medyada arama da anahtar kelimelerdir..