FİYATLAR: Sağlık Bakanlığı KUPA Terapisi/HACAMAT ve Tamamlayıcı Tıp KURS,EĞİTİM ve SEMİNER FİYATLARI.

FİYATLAR:Sağlık Bakanlığı KUPA TERAPİSİ/HACAMAT ve TAMAMLAYICI Tıp KURS,EĞİTİM ve SEMİNER FİYATLARI..

1 Temmuz-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Eğitim Ücret Tavanları:

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları alanında verilen eğitimlerin hukuksal dayanağı
27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı resmi gazetede yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları yönetmeliğinin Eğitim başlıklı 12. Maddesinin yaptığı atıf ile 04.02.2014 Tarihli Resmi
Gazete ‘de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında eğitim vermek üzere
yetkilendirilmiş merkezlerin Eğitim ücreti başlıklı 9. Maddesinin (2) bendidir.
Standardı yayımlanmış olan sertifikalı eğitim programlarının kişi başı eğitim ücret tavanı
aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Kişi başı eğitim ücretleri, belirlenen kişi başı eğitim tavan ücretini
aşmamak koşuluyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp sertifikalı eğitim programı verme konusunda
Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri tarafından
eğitim başlamadan önce kursiyerlere bildirilmelidir.
1 Temmuz 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak kişi başı ücret tavanı aşağıdaki
tabloda sunulmuştur..

Eğitim Alanının Adı/Eğitim  Alacaklar/Saat    Eğitim Süresi                 Kişi başı ücret tavanı (Türk Lirası)                                                                                                                   (1 Temmuz 2018-31 Aralık 2018)
Akupunktur Sertifikalı Eğitimi
/(Tabipler)                                                             500   saat                                             14.743  TL
Akupunktur Sertifikalı Eğitimi /(Diş
Tabipleri)                                                               450   saat                                            13.268  TL
Fitoterapi Uygulaması Eğitimi
/(Tabipler)                                                               280    saat                                           8.256   TL
Fitoterapi Uygulaması Eğitimi/ (Diş
Tabipleri)/                                                               215   saat                                            6.339   TL
Sülük Uygulaması Eğitimi / (Tabipler
ve Diş Tabipleri)                                                      60     saat                                           1.769  TL
Kupa Uygulaması Eğitimi /(Tabipler
ve Diş Tabipleri)                                                      40    saat                                             1.179  TL
Hipnoz Uygulaması
Eğitimi/(Tabipler)                                                   200   saat                                              5.897 TL
Hipnoz Uygulaması /(Diş Tabipleri
ve klinik psikologlar)                                             160   saat                                               4.718  TL
Mezoterapi Eğitimi /(Tabipler)                               128  saat                                               3.774   TL
Mezoterapi Eğitimi / (Diş Tabipleri)                       50    saat                                               1.474   TL
Ozon Uygulaması Eğitimi /(Diş
Tabipleri)                                                               60    saat                                                1.769  TL
Klasik Homeopati Eğitimi/ (Tabipler
ve DişTabipleri)                                                     350  saat                                              10.320  TL
Klasik Homeopati Eğitimi
/(Eczacılar)                                                           210  saat                                                 6.192   TL
Klinik Homeopati Eğitimi /(Tabipler
ve Diş Tabipleri)                                                   350   saat                                              10.320   TL
Apiterapi Eğitimi/ (Tabipler)
80   saat                                                 2.359   TL
Proloterapi Eğitimi/ (Tabipler)
120    saat                                               3.538  TL

Refleksoloji Eğitimi /(Tabipler)                                64                                                           1887
Larva Uygulaması Eğitimi /
(Tabipler
60
1.769
Osteopati Eğitimi (Tapibler
)
1000                                          29.485
Müzikterapi Eğitimi / (Sağlık Meslek
Mensupları)                                                        205                                                           6.044
Müzikterapi Eğitimi/ (Müzik Meslek
Mensupları)                                                        185                                                         5.455
Müzikterapi Eğitimi/ (Hem Sağlık
Hem Müzik Meslek Mensupları)/                         160                                                        4.718