ELAZIĞ Hacamat-Sülük bilgilendirme Semineri ve GETAT Sağlık Bakanlığı 2018-2019 Fiyatları..

Hacamat Akademisi, Bilimsel Hacamat Derneği ve Hacamat Bilimi Haber Portalı ile beraber bilgilendirme seminerlerine ELAZIĞ’DA devam ediyor.. : 0532 456 2066..

Bilgilenme sonrası Hacamat-SÜLÜK SEMİNERİ KATILIM SERTİFİKALARINI, bilgilenme seminerleri ve bilgilendirme toplantıları sonrasında bu etkinliklerin sunum ve anlatımını  sağlayan ÖZEL kurumlardaki SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKASINA SAHİP tıp doktorları ve diş tabipleri TARAFINDAN alabilirsiniz…

Hacamat Akademisi, Bilimsel Hacamat Derneği ve Hacamat Bilimi Haber Portalı ile beraber  bilgilendirme seminerlerine ELAZIĞ’DA  devam ediyor.. : 0532 456 2066..

Özellikle Tıbbi Hacamat ve sülük tedavisi bilgilenme TOPLANTILARI sonrası; gerekli bilgilerle ve pratik uygulama gözlemi sonrası SEMİNER KATILIM ve izleme BELGESİ almayı hak edebilirsiniz..Bilimsel Hacamat Derneği destekli, Hacamat Akademisi ve Hacamat Bilimi Haber Portalı’nın bilgilendirme amaçlı tüm Seminerlerine  ELAZIĞ’DA KATILIM için TEL : 0532 456 2066

Ayrıca  tıp doktorları ve d,iş doktorları için Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında eğitim vermek üzere
yetkilendirilmiş merkezlerin Eğitim ücreti de aşağıdaki kaynaktan öğrenilebilinir:

Alınan kaynak:Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı sitesi(http://getatportal.saglik.gov.tr)..

Eğitim Tavan Ücretleri
Güncelleme Tarihi: 14/07/2018

Türkiye’de HACAMAT KURSU-Eğitimi-Semineri Fiyatı 2018-2019:
1 Temmuz-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Eğitim Ücret Tavanları aşağıdaki gibidir ..2019 yılı geçerli olacak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Eğitim Ücret Tavan bilgileri açıklandığında duyurulacaktır.

Türkiye’de HACAMAT KURSU-Eğitimi-Semineri Fiyatı 2018-2019 yılı bilgileri..Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları alanında verilen eğitimlerin hukuksal dayanağı
27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı resmi gazetede yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları yönetmeliğinin Eğitim başlıklı 12. Maddesinin yaptığı atıf ile 04.02.2014 Tarihli Resmi
Gazete ‘de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında eğitim vermek üzere
yetkilendirilmiş merkezlerin Eğitim ücreti başlıklı 9. Maddesinin (2) bendidir.

Eğitim Alanının Adı/Eğitim Alacaklar/Saat Eğitim Süresi Kişi başı ücret tavanı (TürkLirası)
(1 Temmuz 2018-31 Aralık 2018)
Akupunktur Sertifikalı Eğitimi
/(Tabipler) 500 saat 14.743 TL
Akupunktur Sertifikalı Eğitimi /(Diş
Tabipleri) 450 saat 13.268 TL
Fitoterapi Uygulaması Eğitimi
/(Tabipler) 280 saat 8.256 TL
Fitoterapi Uygulaması Eğitimi/ (Diş
Tabipleri)/ 215 saat  6.339 TL
Sülük Uygulaması Eğitimi / (Tabipler
ve Diş Tabipleri) 60 saat 1.769 TL
Kupa Uygulaması Eğitimi /(Tabipler
ve Diş Tabipleri) 40 saat 1.179 TL
Hipnoz Uygulaması
Eğitimi/(Tabipler) 200  saat 5.897 TL
Hipnoz Uygulaması /(Diş Tabipleri
ve klinik psikologlar) 160 saat  4.718 TL
Mezoterapi Eğitimi /(Tabipler) 128 saat 3.774 TL
Mezoterapi Eğitimi / (Diş Tabipleri) 50 saat 1.474 TL
Ozon Uygulaması Eğitimi/(Tabipler) 120 saat 3.538 TL
Ozon Uygulaması Eğitimi /(Diş
Tabipleri) 60 saat 1.769 TL
Klasik Homeopati Eğitimi/ (Tabipler
ve DişTabipleri) 350 saat 10.320 TL
Klasik Homeopati Eğitimi
/(Eczacılar) 210 saat 6.192 TL
Klinik Homeopati Eğitimi /(Tabipler
ve Diş Tabipleri) 350 saat 10.320 TL
Apiterapi Eğitimi/ (Tabipler)
80 saat 2.359 TL
Proloterapi Eğitimi/ (Tabipler)
120 saat 3.538 TL

Alınan kaynak:Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı sitesi(http://getatportal.saglik.gov.tr)..

6